Home

Skupenství vody

A zákonitě všechny formy života (tak, jak ho známe) závisejí na vodě. Část zemského povrchu s obsahem vody v kapalném skupenství nazýváme hydrosféra. Většinu povrchu Země (71 %) pokrývá slaná voda moří a oceánů, jež tvoří 97 % celého vodstva na naší planetě. Obsahuje průměrně 35 g solí v jednom litru Tento úkol jsem dostala ve škole jako moji spolužáci, založit stránky na téma vody. Mělo by tu být téměř vše co se týká vody. Referáty, obrázky, atd skupenctvi vody Nacházíte se ve vyhledávání křížovkářského slovníku, který právě zobrazuje veškeré shody, které nalezl pro hledaný výraz skupenctvi vody. Pokud zde nevidíte žádnou odpověď, kterou hledáte, zkuste nejdříve překontrolovat, zda jste zadali správně hledanou frázi - plynné skupenství vody jsou vodní páry . Fyzikální děj, při kterém se mění skupenství látky, se nazývá změna skupenství. Tání. Když zahříváme těleso z pevné látky, při dosažení teploty tání t t se přestane zvyšovat teplota a pevná látka se začne přeměňovat na kapalinu stejné teploty Při změně tlaku a teploty může dojít ke změnám skupenství - podmínkou koloběhu vody v přírodě.. Fyzikální vlastnosti [upravit | editovat zdroj]. Voda je bezbarvá, čirá kapalina bez chuti a bez zápachu.. Bod tání je 0°C, bod varu 100°C , což jsou základní body Celsiovy teplotní stupnice.; Hustota se od 0°C do 3,98°C zvyšuje, poté s vzrůstající teplotou klesá

A, H-I, CaH 2, pevné skupenství, vysoká teplota tání, rozpustnost ve vodě, vznik hydroxidu a vodíku; Kovalentní: H I, plynné krom vody, VI. A, VII. A; polární: HCl, H 2 S, HCl + H 2 O -> H 3 O + + Cl-, rozpustné ve vodě, vodík na I. místě VI. / VII. A; nepolární: CH 4, PH 3 - fosfan, nerozpustné ve vodě. HI + H 2 O -> H 3. Skupenství neboli stav je konkrétní forma látky, charakterizovaná především uspořádáním částic v látce a projevující se typickými vlastnostmi.. Pro označení skupenství se také používá pojem fáze, který je však obecnější než skupenství, neboť látka může za různých teplot a tlaků existovat v jednom skupenství, ale v různých fázích, lišících se např Přeměny skupenství Tání a tuhnutí. Tání - děj, při kterém se pevná látka mění v látku kapalnou - způsobené dodáním tepla - krystalické pevné látky - mění skupenství při tzv. teplotě tání - odlišná pro různé látky - dokud se nepřemění celé množství látky teplota se neměn SKUPENSTVÍ VODY. Urči v jakém skupenství je zobrazena voda na obrázcích. Pak stiskni KONTROLA..

Voda - Wikipedi

Voda - Typy vody - Skupenství vody

skupenctvi vody v křížovkářském slovníku krizovky-slovnik

 1. podzemí vody na planetě Zemi. Přirozeně je doprovázen řadou dalších dějů a změnami skupenství vody. Voda stále v pohybu. Při běžném pohledu na vodu v jezerech, rybníkách nebo tůňkách se zdá, že voda stojí, nehýbe se
 2. . na tém
 3. Ionizátory vody rozdělují vodu na živou a mrtvou, tedy alespoň laicky řečeno. Samotný ionizátor vody slouží pro změnu pH ve vodě, tím pádem vytváří buď alkalickou, zásaditou vodu nebo naopak kyselou
 4. Řešení problémových situací- ochrana vody, hra co do vody nepatří ‚‚koloběh vody'' ‚‚co viděla kapka vody'' Jak vypadá voda Pokusy s vodou, kde jsme si ukázali skupenství vody a její vlastnosti: Nechali jsme si do rána vodu zmrznout Plovoucí rozinky v perlivé vod
 5. Autor v ní jasně vysvětluje svou teorii čtvrtého skupenství vody, což je věc vskutku průlomová. Stručně řečeno, čtvrté skupenství je živá voda.V anglicky mluvícím prostředí se označuje jako EZ voda, což je zkratka výrazu exclusion zone (zóna exkluze), která je zjednodušeně řečeno pozoruhodná tím, že má negativní elektrický náboj, díky němuž umí.
 6. Význam vody v biologických systémech představuje 60 - 95% hmoty různých buněk, tkání a orgánů voda proniká všemi částmi každé buňky a je základním prostředím

skupenství vody. Na této stránce jsou výsledky na dotaz skupenství vody v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk Tuto vodu nalezneme v kapalném nebo tuhém skupenství a rozeznáváme srážky : horizontální (mlha, rosa, déšť) a vertikální (sníh, led). Nejvydatnějším druhem srážek je déšť. Složení této vody závisí na složení atmosféry a stupni znečištění emisí Změny skupenství Látka se může vyskytovat ve třech skupenstvích - pevném, kapalném a plynném. Do vody o objemu 3,5 l a teplotě 40 °C, byl vložen led o hmotnosti 2 kg a teplotě 0 °C. Výpočtem urči, zdali roztaje všechen led a v případě že nikoliv, vypočítej hmotnost ledu, který roztaje.. Následující video zachycuje, co se odehrává mezi molekulami vody, když voda přechází z kapalného skupenství do pevného. Kuličky představují jednotlivé atomy. Trubičky pouze naznačují, které 2 atomy spolu drží pohromadě Skupenství látek Skupenství látek Látky se mohou nacházet v různých skupenstvích pevné, kapalné a plynné. Názvy skupenství vody Pevné - led Kapalné - voda Plynné - vodní pára Vlastnosti skupenství a) plynné skupenství-snadno mění svůj tvar - je stlačitelné b) kapalné skupenství-snadno mění svůj tvar, není.

Skupenské přeměny - Sweb

13. Co je to anomálie vody a jak se v přírodě projevuje? 14. Který kov má nejnižší a který má nejvyšší teplotu tání? 15. V následujících větách jsou ukryty názvy látek. Najdi je a uveď, v jakém skupenství se tato látka nachází za normálních podmínek. • Dneska je venku náledí. • Pozor, Petr se dusí koláčem Oběh vody na Zemi Rozložení zásob vody na Zemi. Celková plocha zemského povrchu zaujímá asi 510 mil. km 2.Oceány a moře se rozprostírají na 361 mil. km 2 (70,8 %) a pevnina na 149 mil. km 2 (29,2 %). Voda a povrch pevniny jsou na povrchu Země rozloženy nerovnoměrně.Na severní polokouli je pevnina soustředěna na 100 mil. km 2 a na vodní plochu připadá 155 mil. km 2, na.

Kapalné skupenství - je tvořeno shluky volně se pohybujících molekul vody, kapalina. Molekuly v této fázi mají větší potencionální energii než v plynné fázi, zachovávají stálý objem, nemají však stálý tvar. Pevné skupenství - při tuhnutí vody vzniká pevná látka, led. Molekuly vody jsou k sobě pevně vázány. skupenství vody v křížovce. Našli jste na těchto stránkách správnou odpověď k výrazu skupenství vody? Dejte nám palec nebo sdílejte tuto stránku na Facebooku jako užitečnou. Za každou zmínku budeme velice vděční. V tabulce najdete veškerá křížovkářská spojení, která souvisejí s hledaným výrazem skupenství.

Skupenství látek V jakých podobách se může objevovat voda? Pára Kdy se mění tyto podoby? VODA PÁRA (vypařování) LED VODA (tání) při zvýšení teploty VODA LED (tuhnutí) PÁRA VODA (kondenzování) při snížení teploty Skupenství Pro jednotlivé podoby látek užíváme pojem SKUPENSTVÍ KAPALNÉ - voda PEVNÉ - led, sníh PLYNNÉ - pára Jmenuj příklady látek, které. Až na to, že i houba samotná by byla z vody, vysvětlil Hermann. Změna struktury. Kovy jako je draslík jsou pro vědecký výzkum ideální. Jejich atomy v pevném skupenství utvářejí přehledně uspořádanou strukturu, která dobře přijímá teplo i elektřinu Pokusy na změnu skupenství pro 8. ročník základní školy 3) Popiš následující příklady změn skupenství: vločka po dopadu na teplou ruku, kapka vody stříknutá na rozpálenou žehličku, ledová kostka vhozená do limonády, orosení skleničky, do které nalijeme vychlazenou minerálku

Fyzikální a chemické vlastnosti vody - WikiSkript

 1. Nejmenší množství vody, které můžeme získat je molekula vody. Jelikož voda obsahuje více než jeden druh atomu, není to prvek, ale sloučenina. Voda je nejběžnější a nejrozšířenější látkou na Zemi. Část zemského povrchu s obsahem vody v kapalném skupenství nazýváme hydrosféra
 2. erálku. 4) Při vaření vody na čaj pozorujeme u ústí čajové konvice bílý obláček
 3. Kolik% z tohoto tepla připadá na ohřátí vody a kolik % na změnu skupenství? Použijte tabulky! Řešení: Rozbor: m = 10 kg, Δt = 100 0 C = 100 K, c 1 = 4180 J.kg-1.K-1, l v = 2,26.10 6 J.kg-1 Voda prijala celkom 26,78 MJ tepla. 6..
 4. Prezentace zcela jednoduše zobrazuje různá skupenství vody, poukazuje na vodu jako jednu ze základních podmínek života na Zemi a na nutnost šetření s vodou. Na prezentaci navazuje pět pracovních listů, ve kterých si děti procvičují jednoduché počítání, grafomotoriku a vyjadřování

Část zemského povrchu s obsahem vody v kapalném skupenství nazýváme hydrosféra. Většinu povrchu Země (71 %) tvoří slaná voda, ta tvoří 97 % celého vodstva na naší planetě. Obsahuje průměrně 35 g solí v jednom litru. Z toho 77,8 % chloridu sodného (NaCl), 10,9 % chloridu hořečnatého (MgCl2) a další soli jako síran. Skupenství vody 1) pevné (led, sníh, jinovatka, kroupy) 2) kapalné (ve sklenici, v řece, déšť) 3) plynné (pára) Koloběh vody o Slunce ohřívá vodu v oceánech, ta se vypařuje do vzduchu. o Ve vzduchu se vytvoří mraky, v nich se vodní pára srazí do podoby vodních kapek. o Srážky potom padají dolů na zem

Skupenství látek – koloběh vody v přírodě – Fyzika na VltavěVoda :: Léčivé přírodní energie

Pohyb částic (všechna skupenství) Všechny částice se stále neuspořádaně pohybují. - kmitají na místě (pevné látky) - kmitají a ještě cestují látkou (kapaliny a plyny - díky nárazům okolních částic). Kmitající molekuly vody bouchají do částic čaje - rozstrkají je do celé kapaliny. Nazýváme to Brownův pohyb při změnách skupenství se mění objem látky (anomálie u vody - nejvyšší hustota při 4 o C - tzn. nejmenší objem při téže m) var: při určité t v, v celém objemu látky: vypařování: při všech teplotách, na volném povrchu (nebezpečné u tzv. těkavých látek) kapalněn

Zatímco ke změně skupenství u čisté vody za normálního tlaku dochází při teplotě 0 °C, voda ve specifickém prostoru tuhne až při teplotě o 33 °C nižší. Vědci úkaz objevili tak, že molekuly vody uzavřeli do extrémně malých, nepropustných výdutí grafenu na velmi hladkém povrchu oxidu křemičitého O harmonizaci vody se samozřejmě pokouší i mnohé jiné systémy. A nutno říci, že také fungují. Nepracují však s něčím zásadním a podstatným, s řízenou rotací vody. Jak je výše uvedeno, rotace vody je klíčovým aspektem při uzdravování a vitalizaci vody Směsi Směs - je látka tvořená ze dvou nebo více jednodušších látek, které se nazývají složky Dělení směsí Různorodé (heterogenní) - v nich můžeme okem nebo mikroskopem rozlišit jednotlivé složky [např. žula obsahuje tři složky: křemen (skelně lesklý), živec (šedobílý nebo narůžovělý) a slídu (tmavé nebo světlejší lesklé lupínky) Voda je prostě H2O v jakémkoliv skupenství. Když to bude nějaké jiné HxOy, tak to nebude voda. Třeba H2O2 je peroxid vodíku, tzv. kysličník. Obsahuje víc kyslíku, řeklo by se fajn, ale ona to není žádná lepší voda a rozhodně bych nechtěl být plný peroxidu (jako jsem podle článku plný té živé vody)

pevné skupenství vody ? kapalné skupenství vody ? plynné skupenství vody; Voda je nezbytnou podmínkou ? života rostlin ? života živočichů. Výroba. Změna skupenství vody může probíhat zvolna (např. na slunci) nebo zahříváním až k bodu varu. Během destilace je voda separována prakticky od všeho, co se v ní nachází a stává se čistou (H 2 O). Je to čirá, bezbarvá, v silné vrstvě namodralá kapalina bez chuti a zápachu.Je téměř nevodivá Ke změně skupenství vždy musíme látce dodat (či odebrat) teplo, aby částice kmitaly více (méně). Tání - led, asfalt, čokoláda, tuk, vosk, olovo, cín, láva ze sopky Tuhnutí - zmrznutí vody, tuhnutí čokolády, vosku. Vypařování - sušení prádla, vaření, ředidlo Kapalnění - orosení sklenice, rosa, destilace Skupenství vody. Voda je neobvyklá tím, že ji běžně najdeme ve všech třech skupenstvích. V pevné formě je to led, v kapalné voda a v plynné formě vodí pára. Vlastnosti vody v těchto třech skupenstvích jsou důležité pro vše na Zemi, neboť rostliny i živočichové potřebují vodu k životu. Energie pár

Pára stoupá Slunce hřeje Tvoří se mraky Vítr žene mraky nad pevninu Voda padá k zemi jako déšť nebo sníh Voda naplní řeky a jezera Voda vsákne pod povrch Tekoucí voda se vlévá zpět do moře Schéma koloběhu vody Skupenství vody Voda je jediná látka na Zemi, která existuje ve třech skupenstvích

Sníh je jednou z forem pevného skupenství vody.Jeho hlavní stavební jednotkou je šestiúhelníková sněhová vločka, nazývána odborně ledový dendrit. Detailní struktura dendritů může nabývat rozmanitých podob a je závislá na teplotě v okamžiku jejich vzniku ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK. Jedna látka se může vyskytovat jako plynná, kapalná nebo pevná. Tyto tři stavy téže látky nazýváme skupenství plynné, kapalné a pevné. Změnou skupenství rozumíme fyzikální děj, při němž se mění skupenství látky. Přehled skupenských změn ukazuje obr. 65 skupenství vody skupenství vody = led: skupenství vody = pára: Nenalezli jste správný pojem? Zkuste hledaný výraz poupravit nebo v případě víceslovných zadaní prohodit pořadí slov. Hledání opakujte ve vyhledávácím formuláři níže. HLEDAT POJEM: Pomožte ostatním s odpovědí. Tomu říkáme anomálie vody. Teplota varu vodu - tedy přechodu ze skupenství kapalného do plynného je 100 °C, teplota tuhnutí vody - tedy přechodu ze skupenství kapalného do pevného je 0 °C, to víme již ze základní školy. Podívejme se na skupenské chování vody detailněji. Kritická teplota vody K 2 je 374.15 °C. Mezi.

Skupenství vody strana 10-11 1. ledovka, rampouch, led, námraza, sníh, 273, rosa; tajenka: VODA H 2 O 2. Voda se vypařuje z moří, řek a jezer, jako vodní pára stoupá k obloze. Tam se ochlazuje a vznikají z ní malé kapičky vody nebo částečky ledu. Ty rostou, dokud je udrží proudící vzduch Jednou z nich je změna vlastností vody právě v onom pásmu 40-60 stupňů Celsia. Je to pásmo, ve kterém se podle vědců dá hovořit o druhém skupenství tekuté vody. Zní to bizarně, protože skupenství jsou jen tři: pevné, tekuté a plynné. Ale i v tekutém skupenství je možné rozlišovat stavy U vody se vyskytují všechna tři skupenství, takže je můžeš napsat k obrázkům šplouchající vody, páry nad hrncem a kostek ledu. Pak se podívej na Celsiovu stupnici, kterou pan Celsius navrhl šikovně tak, že ji pouze s malou změnou používáme dodnes

Hydrosféra – Wikipedie

Tvrdost vody Měkká voda - dešťová, povrchová, obsahuje velmi málo rozpuštěných minerálních látek. Tvrdá voda - prochází vrstvami zemské kůry, kde se rozpouštějí některé minerální látky. Minerální voda- obsahuje velké množství minerálních látek (lázně). (zjisti obsah minerálních látek v některé minerálce, kde jsou lázně v ČR 8. třída - Změny skupenství Vlastnosti vody Jak se mění objem látek při tuhnutí Většina látek při tuhnutí zmenší svůj objem. Molekuly se při tuhnutí uspořádají těsně vedle sebe a látka má tudíž menší objem. Například hodíme-li kuličku parafínu do rozteklého parafínu, klesá ke dnu Můžete zkusit prohledat i tyto nabízené alternativy ke křížovkářskému výrazu skupenství vody: plynné skupenství vody, skupenství vody, americký skokan do vody, roztok slané vody, značka ohřívačů vody, značka pramenité vody, ohřívač vody.. Rozšířená shoda. V rozšířené shodě dochází k prohledávání pro každé slovo z hledaného dotazu zvlášť Zatímco ke změně skupenství u čisté vody za normálního tlaku dochází při teplotě 0 °C, voda ve specifickém prostoru tuhne až při teplotě o 33 °C nižší. Vědci úkaz objevili tak, že molekuly vody uzavřeli do extrémně malých, nepropustných výdutí grafenu na velmi hladkém povrchu oxidu křemičitého. Nanole Lidské tělo obsahuje 70 %, rostliny až 90 % vody. Úkol 1: Napiš, v jakých skupenstvích se voda vyskytuje: Kontrola: Pevné (led, sníh), kapalné, plynné (pára) Úkol 2: Napiš, kde se voda na Zemi vyskytuje: Druhy vody Destilovaná voda Měkká a tvrdá voda Slaná voda Minerální voda Pitná voda Voda užitková a odpadní.

Stránka seznamuje se základními metodami oddělování složek ze směsí. Metody k oddělování složek ze směsí Usazování Používá se k oddělování vzájemně nerozpuštěných složek různorodých směsí (suspenze, emulze), které mají odlišnou hustotu (např. křída a voda, olej a voda, při těžbě ropy se v usazovacích nádržích odděluje ropa od vody a písku td.) Přibližná hustota destilované vody se obvykle uvádí 1000 kg/m³ = 1 kg/dm³ = 1 g/cm³. Zcela laicky: 1 litr vody váží 1 kilogram. Pro běžnou vodu (z kohoutku), která obsahuje malé množství příměsí (rozpuštěných minerálních látek), tato zaokrouhlená hodnota hustoty vody odpovídá realitě střední vzdálenosti mezi molekulami krystalků ledu větší než v kapalném skupenství Další zvyšování teploty - tyto krystalky mizí a hustota vody se zvyšuje, objem se zmenšuje Při teplotě vyšší než 4 °C se voda chová už stejně, jako ostatní kapalin

Vodík, kyslík, voda - chemie onlin

Animovaná pohádka o koloběhu vody pro mateřské školy a první stupeň základních škol Skupenství vody. zpět. Základní škola. adresa: Citonice 100 telefon: 515 236 325 e-mail: info@skolacitonice.cz. Mateřská škola. adresa: Citonice 150 telefon: 515 236 344 e-mail: info@skolacitonice.cz. Ostatní odkazy. Prohlášení o přístupnosti Mapa stráne Struktura vody v kapalném a pevném skupenství je o něco složitější. Fyzikální vlastnosti vody. Voda je za normálních podmínek bezbarvá kapalina bez chuti a zápachu, v silné vrstvě tvoří namodralou kapalinu. Její teplota taní a varu j (0°C a 100°C) tvoří základní body Celsiovy teplotní stupnice Koloběh vody je neustálý a nezastupitelný cyklus, díky kterému máme přirozeně dostatečné množství vody pro všechny. Vodu najdete všude kolem nás: v mořích, řekách, rostlinách, živočiších i atmosféře. Je sladká, ale i slaná. Navíc je i ve všech skupenstvích, například ve formě páry, deště, či jako led a sníh Proměny vody a koloběh vody v přírodě Obsahový cíl: - Žáci se seznámí s koloběhem vody a procesy přeměn skupenství vody vlivem okolní teploty. Jazykový cíl: - Žáci na základě porozumění textu přiřazují obrázky, doplňují schéma, odpovídají na otázky

Podzemní voda – WikipedieVoda

Skupenství - Wikipedi

Koloběh vody (hydrologický cyklus) je stálý oběh povrchové a podzemní vody na Zemi, doprovázený změnami skupenství. K oběhu dochází účinkem sluneční energie a zemské gravitace. Voda se vypařuje z oceánů, vodních toků a nádrží, ze zemského povrchu (výpar, evaporace) a z rostlin (transpirace) Třetí instalace, věnovaná plynnému skupenství vody, nese název Vírová stezka, a to podle úkazu Karmanova vírová stezka. Dílo je ryze landartovým projektem, které zaniklo několik hodin po dokončení. Objektem dokumentace byl samotný výtvor a poté již jen pomalý zánik plynné skupenství vody. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu plynné skupenství vody.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník vložil pouhých. Voda je - pevného a plynného skupenství. V pevném skupenství: Jsou k sobě molekuly pevně vázány a tvoří krystalickou mřížku. V plynném skupenství: Jsou molekuly samostatné a volně se pohybují. Kapalné skupenství obsahuje obojí: Shluky molekul v podobě tekutých krystalů a množství svobodných molekul vody

Přeměny skupenství :: Fyzika Maršovsk

Tato vlastnost vody mimo jiných anomálií umožňuje snadno rozpouštět a disociovat a činí z vody nenahraditelné rozpouštědlo.Díky anomálii je hustota vody v závislosti na teplotě nejvyšší při teplotě 3,98°C .Spolu s nízkou tepelnou vodivostí v pevném skupenství vody způsobuje,že voda nezamrzá ode dna nahoru k hladině, a díky tomu přežívají v zimě ryby a. Voda. Proč pole erodují a nevsakují vodu? Protože člověk žije na dluh přírody, a pokud to nezmění, tak ani půda nebude zadržovat vodu!. Latinsky: salutem per aquam - zdraví díky vodě. Povodně a sucha (způsobují oheň) - dvě strany jedné mince, polarity mezi kterými pulsuje dynamická rovnováha, na kterou působí také 4 živly a planetární systém - 7 základních.

SKUPENSTVÍ VODY - Luštěnk

Téma skupenství vody na wiki.e15.cz. Přečtěte si veškeré aktuální informace o tématu skupenství vody - nejnovější články, aktuality, fotografie, videa. Kompletní zpravodajství na wiki.e15.c Motivace a hra. Pozn.- Vzhledem k tomu, že vážky vídáme převážně v létě u vody, ale činnost lze realizovat až na podzim, kdy javoru dozrají dvounažky, můžeme námět zařadit k tématu voda/ryby.; Pozorování obrázku vážky a její popis - 2 páry stejně velkých křídel, štíhlé protáhlé tělo, 3 páry nohou, velká hlava, hruď a zadeček jsou pestře zbarveny. příroda, Člověk a jeho svět, voda, koloběh vody, skupenství vody Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko nahlásit příspěvek Zm ěny skupenství látek Pevná látka Kapalina soustava velkého po čtu částic Plyn Má-li soustava v rovnovážném stavu ve všech částech stejné fyzikální a chemické vlastnosti (stejnou hustotu, stejnou strukturu a stejné chem. složení) m ěrná tepelná kapacita vody je 4,2 kJ kg K⋅. Comenius - skupenství vody - 3.třída. více . 0. 0. Facebook Twitter Zkopírovat adresu. Spustit prezentaci Nahlásit album. Pokračujte v prohlížení.

Var – WikipedieKoloběh vody v přírodě – Skitch – iPad ve výuce54

9) Základní vlastnosti jednotlivých skupenství látek, fázové změny Táž látka se může vyskytovat jako plynná, kapalná nebo pevná. Např. soustava molekul vody může vytvářet vodní páru, vodu nebo led. Tyto tři stavy téže látky se nazývají skupenství plynné, kapalné nebo pevné Čtvero skupenství vody. více . 0. 0. Facebook Twitter Zkopírovat adresu. Spustit prezentaci Nahlásit album. Pokračujte v prohlížení.

O vodě - Rozdělení vody - V čem je vod

Objev vody v jiných, než permanentně stinných místech je zcela mimořádný - doposud bylo nemyslitelné, že by se měsíční voda vystavena slunci neodpařila. Nejenže není jasné skupenství vody, ale ani její přístupnost Skupenství vody v Praze! Vstupenky a informace o nadcházející výstavě. Swim, 24. 1. - 4. 4. 2019. Novinky, lístky, nejnovější info, stejně jako program a vstupenky na nejlepší akce najdete na GoOut Vypařování a kapalnění. Ze zkušeností víme, že objem kapaliny v otevřené nádobě se s časem zmenšuje, neboť část kapaliny se mění v páru. Tento děj se nazývá vypařování. Na rozdíl od tání probíhá vypařování z volného povrchu kapaliny za každé teploty, při níž kapalné skupenství existuje. Různé kapaliny se vypařují různě rychle (nejrychleji např Změny skupenství látek Skupenství - charakterizuje stav tělesa z termodynamického hlediska Pevné - látka zachovává tvar i objem - potenciální - někdy tak označujeme skupenství - led - 1 ze 3 fází vody(led,voda,pára) Tání a tuhnutí. Comenius - skupenství vody - 2.třída. více . 0. 0. Facebook Twitter Zkopírovat adresu. Spustit prezentaci Nahlásit album. Pokračujte v prohlížení.

Změny skupenství látek - webzdarm

1 2.6.5 Vým ěny tepla p ři zm ěnách skupenství Tepelné konstanty vody: c led( )= ⋅ ⋅2000J kg K-1 -1, 334000J kg-1 lt = ⋅ , c voda( )= ⋅ ⋅4200J kg K-1 -1, 2260000J kg-1 lv = ⋅ , ( ) c pára = ⋅ ⋅1840J kg K-1 -1. Př. 1: V uzav řené nádob ě, která udržuje stálý vnit řní tlak, je umíst ěno 200 g drceného ledu o teplot ě − °10 C Skupenství vody 12.-16.1.2015 . 15.1.2015. Sovičky. Tento týden jsme si představili různé podoby vody. V pondělí jsme si vysvětlili její důležitost pro lidi, zvířata i rostliny. Ukázali jsme si, kde se vyskytuje a zopakovali si, že se díky ní naší planetě říká Modrá Kapalné skupenství vody se někdy nazývá prostě voda, ale my mu budeme říkat kapalná voda. A plynnou fázi vody nazýváme párou. Pojďme se tedy podívat, proč tomu tak je. Začneme vodou, ale ostatní molekuly to budou mít podobně. Čím to je, že studenější voda má pevné skupenství a čím to, že se stane kapalnou pravidelně mění svá skupenství. To je KOLOBĚH VODY . Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Lenka Knotková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školsk Při které změně skupenství se uvolňuje teplo? sublimace tání tuhnutí Ve třech stejných miskách je nalito stejné množství kapaliny. Která se odpaří nejdříve? voda ethanol (líh) aceton V termosce je směs vody s ledem. Jakou teplotu ukazuje teploměr ponořený do směsi? 4°C 0°C-1°

Záhadná „Supervoda H3O2: Co nám vědci dosud neřekli o

Tercie - změny skupenství Používejte: Hustota vody je 1000 kg/m3, hustota ledu je 900 kg/m3, měrné skupenské teplo tání oceli je 258 kJ/kg, měrné skupenské teplo tání vody (ledu) je 334 kJ/kg, měrné skupenské teplo varu (kondenzace) vody je 2 260 kJ/kg, měrné skupenské teplo tání železa je 280 kJ/kg Obr. :Uspořádání molekul vody v různých skupenstvích a změny skupenství Ve všech třech skupenstvích jsou molekuly v neustálém neuspořádaném pohybu. Jednotlivá skupenství se liší vzdálenostmi molekul a jejich vzájemným silovým působením. Za určitých podmínek dochází ke změně skupenství Skupenství a fázové přeměny. Co jsou to skupenství, čím jsou způsobeny a jak probíhá jejich změna? 2 hodiny Příklad ochlazování vody 11 m. Kolik ledu o teplotě -10°C je nutné přidat k 500 g vody, aby se ochladila z 60 na 0 °C skupenství existuje ještě devět dalších skupenství hmoty! Mají prapodivné názvy, např. Bose-Einsteinův konden-zát, Fermionický kondenzát nebo supratekutina. Vyskytují se obvykle za extrémních podmínek - při teplotách blízkých absolutní nule, nebo naopak při nesmírně vysokých teplotách a tlacích v nitru hvězd 1. Jak se nazývají t ři skupenství vody? 2. O jakou zm ěnu skupenství se jedná, uve ď p říklad: a) vypa řování b) desublimace c) sublimace d) tání e) tuhnutí f) kapaln ění 3. Uve ď podmínky pro tání látky. 4. Co je to skupenské teplo? 5. Na čem závisí teplota tání? 6. Které látky ozna čujeme jako amorfní? 7

Voda má tři skupenství? Omyl, zjistili vědci EuroZprávy

Doplň změny skupenství vody podle vzoru: jev změna skupenství vody tání sněhuláka při oblevě pevné → kapalné schnutí zmrzlého prádla při mrazu orosení studené sklenice var vody v hrnci vznik námrazy na okně 7. Spojte, co k sobě náleží Datakabinet - kabinet moderního učitele, vzdělávací portál, kvalitní elektronické materiály a data, prezentace, výukové materiál Změny skupenství. Applet - změny skupenství Vypařování kapky vody za různé teploty. Rozpálení vařiče je rychlé (první typ odpaření placaté kapky za nižší teploty trvá cca 1s, odpaření kulaté kapky při vysoké teplotě cca 5-10s). Pozor na přehřátí vařiče, pomalu chladne (pokud byste propásli první typ. Vzhledem k tomu, že v kalorimetru bylo na konci experimentu více ledu než na začátku, znamená to, že část vody zmrzla a při změně skupenství uvolnila teplo, které přijal led a využil ho na svůj ohřev. Jinými slovy: Teplo, které odevzdala voda při svém ochlazení na teplotu tání, nestačilo na to, aby se led na teplotu.

 • Popis karlova mostu.
 • Zázvorová maska na vlasy.
 • Spotřeba vína v evropě.
 • Ovulace bez hlenu.
 • Jídelna traktorka.
 • Mikina s japonskými znaky.
 • Kuřecí řízky v troubě.
 • Indoevropané.
 • Ellie goulding youtube.
 • Idealni teplota more.
 • Cviky na achilovku.
 • Paroplavba praha.
 • Burlesque wikipedia.
 • Benzínová sekačka schter sts ko40m.
 • Brokovnice winchester.
 • Štěňátka rhodéský ridgeback s pp.
 • Boty pro silne kotniky.
 • Conor mcgregor.
 • Vole překlad.
 • Kříženec čivavy a jorkšíra.
 • Brazil flag.
 • Kostýmy praha 7.
 • Erich maria remarque knihy.
 • Parciální mediální menisektomie.
 • Záněty kůže a podkoží.
 • Unosy.
 • Nahrávací program zdarma.
 • Karate kid 1984 online.
 • Walking on sunshine film online cz.
 • Jak na klíšťata.
 • Museo guggenheim.
 • Najdi můj telefon podle čísla.
 • Popírání holocaustu zákon.
 • Historické auto na svatbu.
 • Jak přepnout účet na instagramu na pc.
 • Cteni myslenek trik.
 • Skoda octavia scout 2.0 tsi.
 • Nikaragua pláže.
 • Hoia baciu vylet.
 • Ratmírovský rybník kvalita vody.
 • Bruska na zeď.