Home

Hmyzomorky

Hmyzomorka včelí - Wikipedi

Hmyzomorky. 1. mykologie Entomophthora - druhy rodu hub ze skupiny zygomycetů (viz též spájivé houby).Parazité hmyzu; nejznámější je hmyzomorka muší (Entomophthora muscae), původce tzv. mušího moru.Výtrusy napadají na podzim mouchy domácí. Napadení jedinci jsou obvykle okem přichyceny na skle, vnitřek těla je vyplněn myceliem houby, stráven a kolem chitinového. hmyzomorky, Microsporidea - třída parazitických prvoků z kmene výtrusenek. Vytvářejí spory jednobuněčného pův. s jedním polárním vláknem. Cizopasí převážně u bezobratlých živočichů, méně u obratlovců. Působí onemocnění u hmyzu, např. nosematózu včel. Používají se k biol. boji s hmyzem. V mozku králíka a pravděpodobně i člověka cizopasí. 3. kmen: Hmyzomorky (Microspora) - cizopasníci hlavně hmyzu, ale i dalších členovců, ryb - aktivní cizopasící stadia mají podobu měňavek - rozmnožují se pomocí mikrospor - spora (invazní stadium) má buněčný obsah spirálovitě obtočený trubicovitým pólovým vlákne

Hmyzomorka včelí - Vědecká klasifikace: Hmyzomorka včelí (Nosema apis Zander, 1909) je vnitrobuněčná parazititická houba (mikrosporidie) vegetující v cytoplazmě hostitele. Vyvolává nejrozšířenější a nejčastější průjmové onemocnění dospělých včel zvané nosemóza (Nosematosis apium), dříve též nosematóza HMYZOMORKY (Microsporidia) cizopasníci bezobratlých, členovců nebo ryb; aktivní stadium (měňavkovitý tvar) spory mají buněčný obsah obtočený pólovým vláknem; zástupci: HMYZOMORKY (h. včelí, h. bourcová) VÝTRUSENKY (Myxozoa) cizopasí v mezibuněčných prostorách studenokrevných živočichů; měňavkovitá aktivní stadi

- jsou to hmyzomorky - parazité živočichů, hmyzu, ryb i člověka. hmyzomorka včelí - včelí úplavice hmyzomorka bourcová - parazit bource morušového - vnitrobuněčný parazit. III. ZYGOMYCOTA. plíseň hlavičková (Mucor mucedo) - na organických substrátech (koňský trus Hmyzomorky jsou jednobuněční paraziti všech hlavních skupin živočichů. Parazitují hlavně u hmyzu, ale vyvolávají také významná onemocnění například u korýšů nebo ryb. V některých případech hmyzomorky napadají parazity, například motolice, takže se stávají takzvanými hyperparazity (tj. parazity parazitů) Kmen: HMYZOMORKY - paraziti členovců · hmyzomorka včelí - parazituje v epitelu trávícího ústrojí včely medonosné - nákaza šířena především na jaře - včely v napajedlech pijí vodu znečištěnou výkaly · hmyzomorka bourcová - napadá bource morušového Kmen: VÝTRUSENK

Hmyzomorky (Microsporidia) 18. 9. 2010. Hmyzomorky (Microsporidia) parazité obratlovců (ryb) i bezobratlovců (členovci) typické - pólové vlákno (k proniknutí Výsledné mapy vycházejí z dat poskytnutých Ministerstvem zemědělství ČR. Včelaři hlásí stavy svých včelstev k 1. září daného roku, z tohoto hlášení také pocházejí zdrojová data pro mapy. Hustoty včelstev jsou vyjádřeny na katastry, v nichž jsou včelstva hlášena. Včely při své letové aktivitě samozřejmě nerespektují politicky rozdělené okresy Prvoci výtrusovci, hmyzomorky,výtrusenky, nálevníci. BI - Biologie. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. Kmen: VÝTRUSOVCI - osmotrofní endoparazité - pronikají do buněk svých hostitelů. + katedry a ústavy. Katedra botaniky; Katedra experimentální biologie rostlin; Katedra biologie ekosystém

Kmen: Hmyzomorky (Microspora) * Charakteristická složitá spóra *Střídání schizogonie a sporogonie * Vnitrobuněční cizopasníci. Kmen: Nálevníci (Ciliophora) * Pohyb pomocí brv * 2 jádra, makronukleus, mikronukleus * Konjugac Ve spolupráci s Výzkumným ústavem včelařským s.r.o. budeme vyšetřovat i přítomnost hmyzomorky včelí (Nosema apis) a hmyzomorky východní (Nosema ceranae) - mikroskopicky ze včel. Vzorky, které získáme na vyšetření na přítomnost viróz, současně vyšetříme i na nosematózu Hmyzomorky (Microspora) - cizopasí uvnitř těla živočichů, především členovců a ryb - invazní stadium = spora - proniká do b. pomocí spirálovitě stočeného vlákna = pólové vl. (přeměnou GA), cizopasící stadium - podobné měňavce - zástupci: hmyzomorka včelí - ve střevech vče Nosemóza (dříve nosematóza) je infekční onemocnění dospělých včel způsobované dvěma druhy mikrosporidií (česky hmyzomorky). V minulosti se v Evropě vyskytovala pouze Nosema apis.V současnosti převažuje výskyt N. ceranae, jejímž původním hostitelem je včela východní (Apis cerana).Některá včelstva mohou hostit oba druhy, tzv. smíšená infekce

Microsporidia (hmyzomorky) BioLib

 1. Kmen Microspora - hmyzomorky . Asi 850 druhů. Intracelulární paraziti všech velkých skupin živočichů. Spory oválné, mají vystřelovací aparát (duté pólové vlákno). Dopraví obsah spory do hostitelské buňky. Nemají mitochondrie
 2. Mikrosporidie (Microsporidia, Microspora, česky též hmyzomorky) je skupina jaderných organismů, dnes zpravidla považovaná za samostatný kmen hub. Její zástupci jsou vnitrobuněční paraziti, většinou vegetující v cytoplazmě hostitelů. Známe více než 1200 druhů v 144 rodech. dbpedia-owl:thumbnai
 3. Říše: PROTOZOA (PRVOCI) říjen 2006 Úvod: Jednobuněčná eukaryota buňka je schopna vykonávat veškeré funkce k zajištění života dýchání: difúze rozmnožování: nepohlavní (podélné dělení v ose těla) pohlavní (tvorba gamet, konjugace) Systém Protozooa kmen: BIČÍKOVCI (Mastigophora = Flagellata) kmen: KOŘENONOŽCI (Rhizopoda) kmen: VÝTRUSOVCI (Apicomplexa.
 4. Systematické uspořádání — rostlinné, živočišné říše. Třída: Nadřád: Řád: ptáci: běžci: pštrosi nanduové tinamy kazuáři kiviov
 5. Poslední fotografie Prvoústí s pseudocoelní tělní dutinou. Vyhledáván
PPT - Protista (Prvoci) PowerPoint Presentation - ID:920853

Spory hmyzomorky Nosema ceranae i virus způsobujícího deformaci křídel byly prokázány jak u dospělců (imag) květilky A. borealis, tak i u larev. V oblasti, kde se zkombinuje několik faktorů i díky vyšší koncentraci chovaných včelstev nabízejících dostatek obětí pro nakažené parazitující mušky, je katastrofa na spadnutí

Vedle látek se silným antibiotickým účinkem a antimikrobiálním peptidům obsahuje jejich hemolymfa (obdoba krve u hmyzu) také takzvané hmyzomorky - druh houby, který působí jako vnitrobuněčný parazit a dokáže významně poškodit svého hostitele. Slunéčko východní je ovšem proti těmto parazitům imunní Study Flashcards On HMYZOMORKY, VÝTRUSENKY, NÁLEVNÍCI at Cram.com. Quickly memorize the terms, phrases and much more. Cram.com makes it easy to get the grade you want 3.kmen: hmyzomorky. Nitrobuněční parazité členovců a ryb; Nameají mitochondrie; Aktivní= cizopasníci stadium má podobu měňavky; Pasivní= invazivní stadium má podobu spory; Hmyzomorka včelí. Parazituje v epitelu střeva včel, způsobuje včelí úplavici, nákaza se šíří zjara, pijí z napajedla, znečištěného výkal

Další parazitické kmeny: hmyzomorky - napadají členovce, bezobratlé, ryby, likvidují tkáně (př. hmyzomorka včelí, hmyzomorka bourcová) a výtrusenky - cizopasí na studenokrevných (př. rybomorky) Vznik mnohobuněčnost kmen: Hmyzomorky kmen: Nálevníci kmen: Výtrusenky Kmen: Praprvoci Podkmen: Bičíkovci Tělo bičíkovců je kryto pelikulou. Pohybují se pomocí jednoho nebo více bičíků. Tvar těla je různý: např. vejčitý, kulovitý, vřetenovitý. Bičíkovci mají jedno nebo více rovnocenných jader. Rozmnožují se většinou nepohlavn

kmen: Hmyzomorky kmen: Nálevníci kmen: Výtrusenky Kmen: Praprvoci Podkmen: Bičíkovci Tělo bičíkovců je kryto pelikulou. Pohybují se pomocí jednoho nebo více bičíků. Tvar těla je různý: např. vejčitý, kulovitý, vřetenovitý. Bičíkovci mají jedno nebo více rovnocenných jader. Rozmnožují se většinou nepohlavně. Kmen: Hmyzomorky (Microspora) *Charakteristická složitá spóra *Střídání schizogonie a sporogonie *Vnitrobuněční cizopasníci. Kmen: Rybomorky (Myxozoa) *Složitá vícechlopňová spóra *Amébovitá mnohojaderná stadia *Mezibuněční cizopasníci. Kmen: Nálevníci (Ciliophora Obrázek č. 4 Mikroskpický roztěr střevního obsahu včely s četnými sporami hmyzomorky včelí (Nosema apis) - zvětšeno 150x. Hmyzomorka bourcová -tento zástupce způsobuje uhynutí housenek bource morušového. Jako první v historii poukázal na možnost této nákazy Louis Pasteur. Protista (Prvoci) 2009 Kmen: Nálevníci (Ciliophora) Trepka velká (Paramecium caudatum) živí se bakteriemi v silně znečištěných vodách Kmen: Nálevníci (Ciliophora) Kmen: Výtrusenky (Myxozoa) dnes řazeni mezi Animalia, jedná se o mnohobuněčné organismy silně zjednodušené parazitismem celkem asi 1200 druhů Rybomorka pstruží (Myxobolus cerebralis) napadá hlavovou.

Kmen: Hmyzomorky (Microspora) Původně se zoologové domnívali, že tito prvoci cizopasí pouze v buňkách hmyzu. Dnes víme, že jsou cizopasníky dalších členovců, ryb, ale i jiných bezobratlých a obratlovců. Aktivní, cizopasící stadia mají podobu měňavek Kategorie: Biologie Typ práce: Výpisky z knih, recenze Škola: Gymnázium, Praha 2, Botičská 1, Praha 2 Charakteristika: Práce, která je kombinací výpisků z knih a zápisků z hodin, na většině svého prostoru probírá poznatky z obecné biologie a v závěru se věnuje také virům a prokaryotickým organismům a jednobuněčným.. Přehledně strukturovaný výklad je na řadě. Výskyt spor hmyzomorky včelí se na stanovišti liší úl od úlu. T.B. Zájezd Slovensko - Maďarsko - zájezd bude v termínu 21.6.2019-23.6.2019-odjezd v pátek kolem poledne ze Dvora Králové-ještě bude upřesněno-součástí ubytování je rozsáhlý park-arboretum, kde se nachází i včelařský skanze

Představa nemyslícího parazita, který ovládá vůli hostitele vzbuzuje oprávněný odpor a leckoho jistě napadne, že bez hmyzomorky by byl svět krásnější. Je však třeba mít na paměti, že paraziti tu mají také své místo a bez nich by se ekologická rovnováha ustavila jinak, a těžko říci, zda pro člověka příjemně Hmyzomorky (Microspora) Výtrusenky (Myxozoa) Nálevníci (Ciliophora) II. podříše: Mnohobuněční (Metazoa) Tělo metazoí je tvořeno mnoha buňkami, které se specializují na určité funkce a tvoř tkáně a orgány. odd. A: Diblastika (živočichové se dvěma zárodečnými listy a zpravidla radiálně tělesnou souměrností) kmeny

Microsporidia (hmyzomorky) - Druhy BioLib

 1. Obsah Houby a jejich prostředí • Životní strategie a vzájemné působení hub • Ekologické skupiny hub, saprofytismus • Symbiotické vztahy hub • Parazitismus, patogenní houby • Houby různých biotopů • Šíření a rozšíření hub • Ohrožení a ochrana hub Houby a jejich prostředí Význam hub v přírodě, autekologie a synekologi
 2. Odolné vůči vlhku i poškrábání, vhodné k vašim čtyřnohým mazlíčkům. Vinylové podlahy v atraktivních dekorech jsou pro vás ideálním řešením. Dokonalá imitace dřeva nebo kamene se hodí do každého interiéru
 3. Hmyzomorky (Microspora) Rybomorky (Myxozoa) Nálevníci (Ciliophora) Dendrocometes paradoxus . Kmen: Praprvoci (Sarcomastigophora) Podkmen: Bičíkovci (Mastigophora) * Pohyb pomocí 1-8 bičíků * Tělo kryto pelikulo
 4. Kmen : Hmyzomorky Původně se zoologové domnívali, že tito prvoci cizopasí pouze v buňkách hmyzu, ale dnes víme, že i u bezobratlých a obratlovců. Hmyzomorka včelí (střeva). Kmen : Výtrusenky Cizopasí hlavně u kroužkovců a u ryb
 5. iaturní syntetické výtrusnice, která by mohla poodhalit možnosti dělostřelectva hmyzomorky. Miniatura, kterou vyrobili, je vlastně trubka naplněná tekutinou a ucpaná projektilem, v podstatě kanón
 6. Lze však již konstatovat, že biologie parazita se příliš neliší od životních projevů hmyzomorky včelí (Nosema apis). Nápadný rozdíl lze pozorovat v klinice choroby včel. U Nosema ceranae je průběh onemocnění mnohem rychlejší. Včely hynou po 8 dnech od nakažení. Choroba však není provázená průjmem, ani malátnými.
 7. Mikrosporidie (Microsporidia, Microspora, česky též hmyzomorky) je skupina jaderných organismů, dnes zpravidla považovaná za samostatný kmen hub. 23 vztahy
Mikrosporidie – Wikipedie

Hmyzomorky

EUKARYA: - jednobuněčné i mnohobuněčné org. s eukaryotickou buňkou - buňky mnohobuněčných se během ontogenetického vývoje diferencuj Oddělení: MICROSPORIDIOMYCOTA - MIKROSPORIDIE (HMYZOMORKY) obligátní intracelulární silně specializovaní parazité živočichů (hl. ryb a členovců) stélka velmi redukovaná, jednobuněčná bičíkatá stadia chybí vegetativní buňka (tzv. meront) bez buněčné stěny, mitochondrií, zásobních látek Potápníky napadají houby hmyzomorky, které infikují malpighické trubice. Rozšíření Vyskytuje se ve většině Evropy od Skandinávie po Středozemí (s výjimkou Pyrenejského poloostrova a Řecka), dále na východ přes celou Asii až po Japonsko a v Severní Americe. V horách vystupuje až do 2500 m n. m. Ochran

hmyzomorky Vševěd

->mykorhiza - soužití houby s kořeny vyšších rostlin; pr. strom - ten kořeny přivádí živiny, které čerpá houba. Zatímco houba přivádí vodu, kterou může i čerpat stro Vedle látek se silným antibiotickým účinkem a antimikrobiálním peptidům obsahuje jejich hemolymfa (obdoba krve u hmyzu) také takzvané hmyzomorky - druh houby, který působí jako vnitrobuněčný parazit a dokáže významně poškodit svého hostitele. Slunéčko východní je ovšem proti těmto parazitům imunní Okruhy otázek k maturitě z biologie. 1. A Eukaryotická buňka. Ultrastruktura buňky, stavba a funkce organel (cytoplasma, buněčný povrch, membránové a nemembránové struktury, cytoskelet), rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou, příjem a výdej látek (pinocytóza, fagocytóza, exocytóza, aktivní a pasivní transport), osmotické jevy v buňce (osmóza a difúze. kmen hmyzomorky microspora hruh hmyzomorka včelí nosema aspis druh hmyzomorka bourcová nosema bombycis. kmen ascetosphora. kmen výtrusenky mixozoa třída rybomorky druh rybomorka pstruží myxosoma cerebralis druh rybomorka parmová myxobolus pfeifferi třída červomorky triactiomyxon. kmen obrvení - nálevníci ciliophora třída.

3. kmen: Hmyzomorky (Microspora) - Studentske.c

Říše: Živočichové (animalia) Charakteristika Primárně pohyblivé eukaryotické organismy Živí se chemoheterotrofně zdrojem E není světlo- fotony, ale oxidace redukované látky zdrojem C není CO2, ale org. Látka Dráždí, aktivně pohybliví, ukončený růst Zoologie jako.. Kategorie: Biologie Typ práce: Zápisky z hodin Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Heslovité zápisky ze zoologie v úvodu krátce vymezují obory a pojmy spjaté s touto disciplínou a rozlišují rostlinnou a živočišnou buňku.Poté souhrnně charakterizují prvoky a stručně popisují vlastnosti jejich skupin a představitelů od praprvoků po nálevníky Vědci se zabývají také výzkumem sněti či mikrosporidie (hmyzomorky). Vědci studují jejich škodlivé působení na rostliny, živočichy i lidi, ale i jejich diverzitu, evoluci a genetiku, především však určují a analyzují nepřeberné množství tzv. sekundárních metabolitů, což jsou chemické látky, které houby. Kromě těchto tří studií se objevila i řada dalších. Některé upozorňovaly na zvýšenou citlivost včel vystavených neonikotinoidům k infekcím hmyzomorky (Nosema)(např. Alaux et al., 2009 4), jiné na negativní synergické účinky neonikotinoidu s fungicidem (Gill et al., 2012 5) atd

Hmyzomorka včelí - N

 1. Domácí druh hmyzomorky včelí (Nosema apis, 1909) ustupuje a její místo zaujímá Nosema ceranae, 1996, které je mnohem dravější. Vyskytuje se celoročně, má rychlejší vývoj, je obtížněji rozeznatelná - nemocné včely hynou mimo úl a svou schopností tlumit imunitní systém včel zvyšuje jejich vnímavost na další stresy
 2. uje perloočka hrotnatka obecná (Daphnia pulex) nad hrotnatkou velkou (D. magna). Bez infekce je to naopak
 3. Kmen. 1. biologie taxonomie phyllum - základní kategorie hiearchické klasifikace organismů, vyšší než třída a nižší než říše.Příslušníci určitého kmene jsou vždy charakterizováni znaky odlišnými od příslušníků jiných kmenů. Jako kmen se označují většinou velké taxonomické jednotky. Několik kmenů tvoří říši, zatímco každý kmen se skládá z.
 4. Během výzkumu si všimli, že hmyzomorky mají na blešivce zvláštní vliv. Parazitovaní blešivci totiž požírají významně víc mladých blešivců svého druhu, nežli blešivci bez parazitů. Také se ukázalo, že blešivci prolezlí parazity jsou zesláblí a uloví si méně potravy
 5. kmen: HMYZOMORKY (microspora) kmen: NÁLEVNÍCI (ciliophora) kmen: VÝTRUSENKY (myxozoa) PRVOCI eukaryotické organismy, tělo tvořeno 1 buňkou, z 90% vodou. nejvíce se jim daří v teplém prostředí. jsou kosmopolitně rozšíření. mají mikroskopické rozměry. Stavba těla: vnitřní prostředí - vyplňuje bezbarvá cytoplazm

„Prvoci - Biomach, výpisky z biologi

Schneideria mucronata Léger, 1892 nebo hmyzomorky rodu Glugea (2, 6). Význam Larvy muchnic jsou nejžravější po přezimování, škodí na jaře ožíráním podzemních orgánů rostlin. Poškozuj kmen: HMYZOMORKY (Microspora) kmen: VÝTRUSENKY (Myxozoa) kmen: NÁLEVNÍCI (Ciliophora) SOUHRN (prvoci) B. Podříše: MNOHOBUNĚČNÍ (Metazoa) ROZMNOŽOVÁNÍ A VÝVIN MNOHOBUNĚČNÝCH. Nepohlavní rozmnožování; Pohlavní rozmnožování.

Houby - DobréZnámky

Dnes je jím kromě hmyzomorky včelí i Nosema ceranae. Oba druhy vytváří oválné až mírně hruštičkovité spóry. Výskyt. Je rozšířena v chovech včel po celém světě, výskyt v ČR je častý. Prevalence je okolo 50 - 70 %. Zdroj infekce. Zdrojem mohou být plásty, souše a zásoby od nemocných včelstev Téma/žánr: zoologie, Cena: 379 Kč, Rok vydání: 2012, Nakladatelství: OLOMOUC, Aktualizované vydání oblíbené učebnice, vycházející z nejnovějších poznatků - v oboru. Kromě systematického přehledu, morfologie, anatomie (u parazitických - druhů včetně Životních cyklů) obsahuje množství poznatků z fyziologie, životních. Zoologie jako věda Říše: Živočichové (animalia) Charakteristika Primárně pohyblivé eukaryotické organismy Živí se chemoheterotrofně à!! zdrojem E nen

Prvoci :: Zdraví a jinéZoologie - Houby - Hmyzomorky (Microsporidia)Klasifikace hub – Wikipedie

Jak vidět na příkladu Hmyzomorky, Houby mohou být nepříjemnými parazity nejen pro člověka, ale i pro Hmyz. Pokud taková Houba omezuje stavy obtížného Hmyzu, člověk ji považuje za pomocníka. Proto už byly dělány pokusy o umělé namnožení Hmyzomorky muší s cílem výrazně snížit počet Much Můžu mít i já parazita v těle? Pokud věříte, že naše zdraví (potažmo nemoci) ovlivňuje prostředí (např. smog, znečištěná voda, všudy přítomná éčka atd.), pak vězte, že stejně tak jej mohou ovlivnit také parazité Potápníky napadají houby hmyzomorky, které infikují malpighické trubice. Rozšíření. Vyskytuje se ve většině Evropy od Skandinávie po Středozemí (s výjimkou Pyrenejského poloostrova a Řecka), dále na východ přes celou Asii až po Japonsko a v Severní Americe. V horách vystupuje až do 2500 m n. m. Ochran Kmen : Hmyzomorky (Microspora) - cizopasníci hmyzu, členovců, ryb a dalších bezobratlích i obratlovců - aktivní, cizopasící, stádia - měňavkovitá form hmyzomorky (6, 9). Obaleči rodu Cnephasia jsou značně rozšířeni a mohou napadat řepu na roz-manitých stanovištích všude v oblastech pěstování řepy, zvláště o. polní (C. asseclana) a o. jitrocelový (C. stephensiana), v teplých suchých regionech i drob-nější C. genitalana. Obaleč polní byl zavlečen d Kmen: hmyzomorky; Kmen: výtrusenky; Kmen: Nálevníci; 1.kmen praprvoci a) Podkmen: bičíkovci. Podkmen dělíme na rostlinné a živočišné bičíkovce; 1 až více bičíků (bičík= flagellum à zdroj pohybu) Hlavně vřetenovitý tvar těla; Petikula; Heterotrofní výživa (nikdy neobsahují chlorofyl) Nepohlavní rozmnožování- podélné dělen

 • Account teamviewer.
 • Home alone cast.
 • Model auta bmw e36.
 • Forex factory.
 • Šedozem.
 • Jedete za pomalu jedoucím vozidlem autoškoly jak se zachováte.
 • Ikea police na knihy.
 • Keynote 2018.
 • Nízkonákladové letecké společnosti praha.
 • Liška bystrouška opera.
 • Chata zvonice kořenov.
 • Aslain modpack cz.
 • Jak napsat minus v excelu.
 • Svatba v září květiny.
 • Národní pokladnice kontakt.
 • Apartmány lipno nad vltavou.
 • Italské speciality recepty.
 • Uv barvy na tělo praha.
 • Podání ruky hřbetem nahoru.
 • Mazda cx 3 facelift.
 • Wikipedia scanner.
 • Poplatky za studium na vysoké škole.
 • Elektromagnetická indukce.
 • Největší savec v čr.
 • P 47 thunderbolt rc.
 • Tesla autobaterie.
 • Šampon henna diskuze.
 • Skokový pohár vysočiny.
 • Novorozenec po operaci střev.
 • Šicí stroj s overlockovým stehem.
 • Vánoční balící papír.
 • Křesťanské velikonoční přání text.
 • Seal team season 2 online cz.
 • Dělení slov v angličtině.
 • Dodge nitro 2.8 crd.
 • Nejdrsnější věznice světa polsko.
 • Breakaway by kelly clarkson.
 • Korejske eshopy.
 • Nintendo wii info.
 • Kde nakoupit potraviny v usa.
 • Čsv logo.